top of page

5 ülkeden katılım, titiz hakem ve değerlendirme süreci, uluslararası akreditasyon
akademik yükselme  kriterlerine uygunluk,
tam metinlerin ISBN'li kitaplarda  yayını

© 2017 by  İKSAD. All rights reserved

bottom of page