SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih      

15 Ekim 2021

(hakem değerlendirmesi en çok bir hafta sürmektedir. Sonuç ilgilisi ile gecikmeksizin paylaşılmaktadır)

​​​​

Sempozyum Programının İlan Tarihi

18 Ekim 2021

Sempozyum ücretinin en geç 17 Ekim 2021 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir

 

Sempozyum Tarihi

29-30 Ekim 2021

Son Tam Metin Gönderim Tarihi

(tam metin zorunluluğu yoktur)

30 Ekim 2021

Sempozyum Kitabı Kesin Yayın Tarihi

12 Kasım 2021