top of page

Sempozyum

TÜM disiplinler için açıktır

 Sosyal ve Beşeri Bilimler

Eğitim Bilimleri

Güzel Sanatlar

Dil- Tarih-Coğrafya

Fizik-Kimya-Biyoloji

Sağlık Bilimleri

Mühendislik

Veteriner ve Tarım Bilimi

alanlarında yazılmış özgün akademik çalışmalara açıktır.

Ayrıca 29 Ekim temalı bildiriler için sempozyum kapsamında özel bir çalıştay düzenlenecektir.

bottom of page