top of page

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Necati DEMİR

Doç. Dr. Ayşe ERKMEN

Dr. Mustafa Latif EMEK

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Necati DEMİR

Gazi Üniversitesi

 

Prof. Dr. M. Salih MERCAN 

Bitlis Eren Üniversitesi

 

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Necati DEMİR

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Osman ERKMEN

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Harun KAMAN

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Şayan ULUSAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Lokman ZOR

Niğde Ömerhalidemir Üniversitesi

 

Doç. Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi​

Doç. Dr. Ayşe ERKMEN

Gaziantep Üniversitesi

DoçDr. Güller ŞAHİN

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Doç. Dr. Aziza SYZDYKOVA

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi

Dr. Damezhan SADYKOVA

Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Malik YILMAZ

Atatürk Üniversitesi

Dr. Merve BULDAÇ

Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Terane NAĞIYEVA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Kaldygul ADILBEKOVA

İksad

Dr. Elvan CAFEROV

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

 

bottom of page